Η εισαγωγή ελκυστικών και βιώσιμων λύσεων δημόσιων συγκοινωνιών και υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Αυτό επισημάνθηκε στη διάρκεια του πρώτου Φόρουμ Κινητικότητας, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών, στο πλαίσιο του έργου ΑΤΤΑC (Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities - Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για προσβάσιμες πόλεις), με σκοπό τη διαβούλευση για θέματα βιώσιμης κινητικότητας.

Το ΣΑΣΘ αποτελεί έναν από τους εννιά βασικούς εταίρους του έργου ΑΤΤΑC και οι τρεις θεματικοί άξονές του είναι. Για τη Θεσσαλονίκη το έργο ΑΤΤΑC περιλαμβάνει:

- Εκπόνηση καινοτόμου «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (το οποίο θα αφορά την ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια κάθε δήμος θα μπορεί να το εξειδικεύσει).
- Διερεύνηση εισαγωγής ενιαίου και ευφυούς συστήματος εισιτηρίων και ηλεκτρονικής πληρωμής (για όλα τα μέσα και όχι μόνο τα λεωφορεία).
- Συμμετοχή στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και Ημέρας χωρίς αυτοκίνητα το Σεπτέμβριο του 2012.

Εξυπνες κάρτες

Το ΣΑΣΘ συμμετέχει στο έργο με έμφαση στο θεματικό άξονα που αφορά την προώθηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών και εν όψει και των μελλοντικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών της πόλης, όπως είναι η ενσωμάτωση σε αυτό νέων μαζικών μέσων μεταφοράς (μετρό, θαλάσσια συγκοινωνία και τραμ).

Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Αναφορικά με την εισαγωγή ενιαίου και ευφυούς συστήματος εισιτηρίων και ηλεκτρονικής πληρωμής στη Θεσσαλονίκη, η συγκοινωνιολόγος, περιβαλλοντολόγος, τοπογράφος μηχανικός Χρύσα Βίζμπα είπε ότι η εισαγωγή των ενιαίων συστημάτων εισιτηρίου ενθαρρύνει τη χρήση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, ενώ καθιστά τις μετακινήσεις ευέλικτες και τις συναλλαγές απλούστερες και φτηνότερες.

Αναφορικά με τους εκτελεστικούς φορείς η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου επιφέρει αύξηση των εσόδων από την αύξηση της επιβατικής κίνησης και μειώνει την εισιτηριοδιαφυγή. Η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, βελτιώνει το αστικό περιβάλλον και ενισχύει την τοπική οικονομία λόγω αύξησης της βιώσιμης κινητικότητας, τόνισε η κ. Βίζμπα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει συνοπτικά:

- Διαβούλευση σε θέματα αρχών (τεχνολογία, λειτουργία, χρηματοδότηση).
- Διαμόρφωση στρατηγικής.
- Ερευνα συμπεριφοράς μετακινουμένων.
- Ανάλυση κόστους – οφέλους.
- Διαβούλευση σε θέματα υλοποίησης.


Πηγή: agelioforos.gr