Ολοκληρώνεται ως το τέλος της εβδομάδας ο νέος Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να συνεδριάσει εκ νέου η επιστημονική επιτροπή, προκειμένου να καταλήξει οριστικά στις αναγκαίες προσαρμογές.   Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τις Ομοσπονδίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, και τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), που είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος.  
   
Ο νέος κανονισμός, καταρτίστηκε από επιτροπή ιατρών υψηλού κύρους, με βάση τις πιο σύγχρονες ιατρικές απόψεις, καθώς αναγνωρίσθηκαν από όλους και από την ΕΣΑμεΑ, η ανάγκη επικαιροποίησης του παλαιού, που ίσχυε από το 1993 και της εναρμόνισης με την τρέχουσα νομοθεσία απονομής των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων.   
   
Τα ποσοστά του νέου κανονισμού, αφορούν αποκλειστικά σε ιατρική πιστοποίηση της αναπηρίας και σύμφωνα με το υπουργείο, οι προσαρμογές αυτές θα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν απόλυτα τα δικαιώματα ατόμων με βαριές αναπηρίες όπως μεταμοσχευμένων, νεφροπαθών, ατόμων με μεσογειακή αναιμία κλπ.
TAGS