Δε θα διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, μέχρι τη λήξη της απεργίας των εξεταστών διπλωμάτων οδήγησης, η οποία ακόμη δεν έχει οριστεί. Οι εξεταστές υποψηφίων οδηγών αντιδρούν στην κατάργηση του ειδικού επιδόματος που έπαιρναν. Ζητούν να μη γίνει περικοπή του επιδόματος για την εκτός ωραρίου εργασία που προσφέρουν, αφού η πρακτική εξέταση των υποψήφιων οδηγών διεξάγεται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.  

Το επίδομα αυτό μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ στην πρόθεση της κυβέρνησης είναι να το καταργήσει, στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου που ισχύει από την 1η Νοεμβρίου του 2011.