Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιούν περίπου 200 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».   Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική που ακολουθείται, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των ΟΤΑ, μέχρι την οριστική ένταξή του στο ΕΣΠΑ, καθώς και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού.  
   
Κλειστή παραμένει η οδός Δραγατσανίου.