Δεύτερο κύμα εφεδρείας έρχεται από 1ης Ιανουαρίου. Πρόκειται για περίπου 19.000 δημόσιους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου που εργάζονται στο στενό δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, από τους 19.000 υπαλλήλους, οι περίπου 12.000 βρίσκονται κοντά στην συμπλήρωση των συντάξιμων χρόνων έχουν δηλαδή 33 χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και άλλοι 7.000 εργάζονται σε φορείς που θα συγχωνευτούν ή θα καταργηθούν.

Εν τω μεταξύ, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να καλυφθούν με υποχρεωτικές μετακινήσεις από διάφορα υπουργεία τα κενά που έχουν προκύψει σε αρκετές υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λόγω των αποχωρήσεων προσωπικού εξαιτίας της εφεδρείας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες αυτές να εμφανίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.  

Επιτροπή σε κάθε υπουργείο έχει αναλάβει να παραδώσει στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης λίστα με το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο, εφόσον έχει παρεμφερείς ειδικότητες, θα μετακινηθεί υποχρεωτικά εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις και ενδεχομένως ο αριθμός τους να είναι μερικές χιλιάδες.Με πληροφορίες από την Καθημερινή