Κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διάθεση και ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων. Με το νομοσχέδιο, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο, η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 128/2009 και καθορίζονται εθνικά σχέδια δράσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για το καταναλωτικό κοινό, από τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη δράση των υπολειμμάτων τους.