Με βάση τα στοιχεία τα οποία απέστειλαν ως τις 6 Δεκεμβρίου 2011 οι φορείς του Δημοσίου, έχουν τεθεί σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, που σημαίνει ότι επί δύο χρόνια θα αμείβονται με το 60% του μισθού τους, 4.929 υπάλληλοι. Ο πραγματικός αριθμός των υπαλλήλων που αποχωρούν είναι βεβαίως πολύ μεγαλύτερος αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το ένα τρίτο περίπου των υπηρεσιών έχουν αποστείλει στοιχεία.

Είναι ενδεικτικό ότι ελλειπή στοιχεία έχουν στείλει οι κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τα υπουργεία που εμφανίζονται απρόθυμες - μέχρι στιγμής τουλάχιστον - , να συμμορφωθούν με τις εντολές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.Από τους 4.929 υπαλλήλους που τέθηκαν σε προ συνταξιοδοτικό καθεστώς οι 1.134 είναι ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), 537 είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), οι 2.659 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι 599 (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης). Με βάση τα έως τώρα στοιχεία από τους 4.929 υπαλλήλους, οι 1917 αποχώρησαν από τα υπουργεία, οι 1170 από τα ΝΠΔΔ, οι 288 από τα δικαστήρια, οι 189 από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι 430 από τις περιφέρειες, οι 763 από τους δήμους, οι 133 από τα ΝΠΔΔ των δήμων και οι 39 από τις ανεξάρτητες Αρχές.

Πηγή: tovima.gr