Με έξι μήνες φυλάκιση και πρόστιμο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του οφειλόμενου ποσού, θα τιμωρούνται οι εργοδότες που δεν θα καταβάλλουν εγκαίρως το Δώρο Χριστουγέννων. Ο 13ος μισθός πρέπει να αποδοθεί έως την 21η Δεκεμβρίου ενώ τελευταία ημερομηνία ανοχής, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου. Μετά ενεργοποιείται η διαδικασία του αυτοφώρου. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται ολόκληρο σε όσους έχουν εργαστεί από την1η Μαίου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Υπολογίζεται με βάση τις ημερήσιες αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ενώ για όσους έχουν απολυθεί νωρίτερα, χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού οι αποδοχές της ημερομηνίας λύσης της εργασιακής σχέσης. Τα όσα προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την καταβολή του 13ου μισθού, υπενθυμίζει με σημερινή του εγκύκλιο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο επικεφαλής του δηλώνει ότι η υπηρεσία του είναι σε ετοιμότητα για να εφαρμόσει τον νόμο γνωρίζοντας ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Σημαντικά είναι τα ακόλουθα σημεία της εγκυκλίου.

* προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2011 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα ΑΠΌ 1-5-2011 ΜΈΧΡΙ 31-12-2011.

* ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 10ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2011, συγκεκριμένης δηλαδή ημερομηνίας (ΑΠ 1485/07). Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας ελύθη προ της 10ης Δεκεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως. Μεταγενέστερη της ημερομηνίας αυτής αύξηση αποδοχών δεν λαμβάνεται υπόψη.

* Η καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων θα γίνει μέχρι της 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

* Η ημερομηνία 31/12 αποτελεί ΔΙΠΛΗ ΗΜΕΡΑ (ΑΠ 40/2002 Ολ.) είναι δε το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του δώρου.

* Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.