Το υποπτευόμασταν, τα δύο τελευταία χρόνια όμως βεβαιωθήκαμε απόλυτα γι’ αυτό. Το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα, γιατί ο κρατικός μηχανισμός είναι απόλυτα ανίκανος να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις.
Σε αυτήν την εκτίμηση καταλήγει και μια έρευνα του ΟΟΣΑ που διενεργήθηκε στα 14 υπουργεία της χώρας και που στοιχεία της δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα «Βελτ». Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές σχεδόν παντού είναι τρομακτικές ελλείψεις σε στοιχεία και επαγγελματική επάρκεια, που όχι μόνο δεν μπορεί να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά αποτελεί το ουσιαστικό εμπόδιο για την υλοποίηση τους.

Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό κατά τον ΟΟΣΑ είναι ότι το πρωθυπουργικό γραφείο έχει ελάχιστο ως μηδαμινό έλεγχο στην λειτουργία του κράτους. Όπως αναφέρει η έκθεση, το κυβερνητικό κέντρο δεν έχει ούτε την εξουσία, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πολιτικές στα σημαντικά υπουργεία.  

Πέρα από αυτό όμως, αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές του ΟΟΣΑ είναι ότι οι υπάλληλοι του κρατικού μηχανισμού δεν έχουν καμιά επαφή ανάμεσα τους και ότι σχεδόν παντού λείπουν κεντρικές βάσεις δεδομένων, και η «ικανότητα, να εξάγονται σημαντικές πληροφορίες από τα δεδομένα – αν υπάρχουν δεδομένα». Η ανάλυση επιπτώσεων από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι μηχανισμοί ελέγχου και διόρθωσης λαθών είτε είναι ανύπαρκτοι, είτε κακής ποιότητας. «Η κεντρική διοίκηση δεν διαθέτει τα πρακτικά εργαλεία, την κουλτούρα και την ικανότητα να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να παρακολουθήσει πολιτικές ανόρθωσης προσθέτοντας και βελτιώνοντας ότι ήδη υπάρχει».

Το συμπέρασμα της έρευνας είναι τρομακτικό. Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, για να αρθούν οι δυσλειτουργίες δεκαετιών στο δημόσιο δεν αρκούν μεμονωμένες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Η μόνη λύση κατά τον Οργανισμό είναι ένα «Big Bang» στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται.  

TAGS