Σε ένα ανήλικο παιδί 16 ετών επιδόθηκε «εξώδικο» για ληξιπρόθεσμη οφειλή από καταναλωτικό δάνειο, ύψους 461,39 ευρώ. Το γεγονός καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία προσέφυγε ο πατέρας- δανειολήπτης, αυτός δηλαδή που στην πραγματικότητα έχει την οφειλή.   Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ένωσης, «το "εξώδικο" επεδόθη σε ανήλικο τέκνο του δανειολήπτη, παρουσία δευτέρου ανηλίκου πολύ μικρότερης ηλικίας, με τρόπο τελείως παραπλανητικό, δημιουργώντας στον ανήλικο, φόβο,  ανησυχία, προβληματισμό και ερωτηματικά για την βιωσιμότητα της ίδιας του της οικογένειας».  

Όπως υποστηρίζεται στην ίδια ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, «η εξώδικη αυτή προσέγγιση  της Τράπεζας, προς το ανήλικο τέκνο του δανειολήπτη, αντίκειται στην  Νομοθεσία  «περί προστασίας των  καταναλωτών», αποτελεί  δε προκλητική καταχρηστική πρακτική  της Τράπεζας, αλλά και καταπάτηση κάθε  ανθρώπινης και ηθικής δεοντολογίας και  επικοινωνίας «περί προστασίας ανηλίκων"».  

Η Ένωση Καταναλωτών δηλώνει ότι θα διαβιβάσει την καταγγελία του καταγγέλλοντος θιγόμενου δανειολήπτη στις αρμόδιες αρχές και θα αιτήσει την προστασία τόσο του ίδιου του δανειολήπτη αλλά και των μελών της οικογένειάς του από παρόμοιες πρακτικές.