Συνεχίζεται η ένταση σε ορισμένα πανεπιστήμια, με αφορμή την υλοποίηση του νόμου-πλαίσιο, και συγκεκριμένα τις επικείμενες εκλογές μελών των νέων Συμβουλίων διοίκησης. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεταφέρεται η ένταση, όπου ο Σύλλογος των Καθηγητών σημειώνει εναντίον του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής:

«Με έκπληξη είδαμε για άλλη μια φορά τον διορισμένο πρόεδρο να προκηρύσσει εξ ονόματος (;) της διορισμένης από την Υπουργό Παιδείας "οργανωτικής επιτροπής" "εκλογές" για τα 8 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Αυτό γίνεται για δεύτερη φορά, καθώς από τη γενικότερη δυσανεξία ως προς διάφορες - και διαφορετικές για τον καθένα - πλευρές μιας διαδικασίας που οδηγεί στην κατάργηση μιας δημοκρατικά εκλεγμένης πρυτανείας, οι περίφημες εκλογές είχαν ήδη αναβληθεί. »

Όσοι συναίνεσαν σε αυτήν την "προκήρυξη" είναι προφανές ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε - στο επίπεδο του πανεπιστημίου μας - τις σχετικές αποφάσεις της ίδιας της Συγκλήτου ούτε αυτές του συνόλου των πανεπιστημίων, όπως εκφράστηκαν από την Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά ούτε και τις αποφάσεις του Συλλόγου ΔΕΠ και των φοιτητικών συλλόγων που τάσσονται ρητά κατά των εκλογών. »

Τίποτα δεν άλλαξε από την πρώτη "προκήρυξη" των εκλογών, καθώς τα ερωτήματα που θέσαμε ως Σύλλογος τότε, παραμένουν αναπάντητα, αν και έχουν αρχίσει να απαντώνται από νομικές υπηρεσίες άλλων ΑΕΙ με τρόπο πασιφανώς όχι ευνοϊκό και για την συγκεκριμένη επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι συνάδελφος που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκεί οργανωτική επιτροπή».

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου τονίζουν ότι έχουν εκλεγμένες πρυτανικές αρχές, δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα και προσθέτουν: «Ας μην κουράζεται ο πρόεδρος της επιτροπής να κάνει "ορθές επαναλήψεις" περί των εκλογών του και να μας αποστέλλει αιτήσεις προς συμπλήρωση κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζουμε τη σαφή απόφαση του Συλλόγου μας: "Θα αγωνιστούμε για τη ματαίωση των εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης [?] σε συντονισμό με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα του Αιγαίου, τους συλλόγους διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και συμβασιούχων, καθώς και τους φοιτητικούς συλλόγους». Ιδιαίτερα μάλιστα οι καθηγητές τονίζουν την αντίθεσή τους με τον νόμο καταλήγοντας:

«Οφείλουμε στο σημείο αυτό βέβαια ευχαριστίες για τη συνεχή παροχή πολλών επιχειρημάτων για το έωλο της διαδικασίας, ώστε αυτός ο αγώνας εύκολα να μπορεί να ικανοποιήσει και τον πλέον νομολάτρη. Πέραν όμως του τύπου, υπάρχει και η ουσία: εκφράσαμε την γνώμη μας και εκλέξαμε πρυτανεία για μια τετραετία. Εκλεγμένα όργανα δεν καθαιρούνται.

Αν αυτό επιτραπεί αύριο, δεν θα υπάρξει καμία νομιμότητα και θα ζούμε όχι μόνο σε καθεστώς δραστικών περικοπών αλλά σε καθεστώς ανοικτής καταστολής και αναστολής κάθε δικαιώματος».