Επιτροπή για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων γεωτρήσεων πετρελαίου συγκροτήθηκε στο ΥΠΕΚΑ με απόφαση του Υφυπουργού, Γιάννη Μανιάτη. Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη των εθνικών θέσεων κατά τη διαπραγμάτευση της σχετικής Πρότασης Κανονισμού που έχει εκπονήσει η Κομισιόν και η σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων, παρατηρήσεων και προτάσεων.