Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διαδικασίας εσωτερικής επιμόρφωσης του προσωπικού του, προχώρησε ο δήμος Χανίων με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Γαβριήλ Κουρή. Στόχος της προσπάθειας είναι η διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου και η βελτιστοποίηση των ροών εργασίας των υπηρεσιών. Στο πρώτο σεμινάριο, παρουσιάστηκαν εργαλεία και διαδικασίες αναβάθμισης της λειτουργίας του γραφείου πρωτοκόλλου αλλά και της εφαρμογής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που εφαρμόζει ο δήμος Χανίων ενώ παράλληλα αναλύθηκαν και οι μελλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη διοίκηση του δήμου σε σχέση με την εν γένει λειτουργία του πρωτοκόλλου, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αφορούν:

 -Την ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου.

 -Την αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους στην υπηρεσία έως την έξοδο (εισερχόμενα - εξερχόμενα).

 -Τη βελτιστοποίηση των χρεώσεων εργασιών

-Τη μείωση των απαιτούμενων χώρων αποθήκευσης των εγγράφων.

Ο γενικός γραμματέας του δήμου αναφερόμενος στη σημασία της κατάρτισης-επιμόρφωσης του προσωπικού επισήμανε ότι «η διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης, ικανής να ανταποκριθεί με ποιότητα και επάρκεια στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των πολιτών, περνάει μέσα από την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτή». Από την αρχή του 2011, η διοίκηση του δήμου έχει εγκρίνει τη συμμετοχή περισσότερων από 120 υπάλληλων του δήμου Χανίων σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια.
TAGS