Αναβλήθηκε τελικά η διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών του νέου συμβουλίου διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που επρόκειτο να διεξαχθούν  στις 20 Δεκεμβρίου.
Η Οργανωτική Επιτροπή των εκλογών ζήτησε από τη διοίκηση του πανεπιστημίου τους εκλογικούς καταλόγους με τους καθηγητές όλων των βαθμίδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, όμως οι κατάλογοι δεν ήταν διαθέσιμοι, καθώς έπρεπε να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Η νέα ημερομηνία της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, μετά την παραλαβή των εκλογικών καταλόγων, ωστόσο η τελική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 14 Δεκεμβρίου.πηγή: seleo.gr