Παράνομο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ. αστυνομικού προσωπικού, ενώ αντίθετα έκρινε νόμιμο άλλο σχέδιο διατάγματος με το οποίο χορηγείται και στους δύο γονείς άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή των παιδιών τους. Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 296/2011 γνωμοδότησή τους (προεδρεύων ο σύμβουλος Ν. Ρόζος και εισηγητής ο πάρεδρος Χ. Λιάκουρας), έκριναν παράνομο το επίμαχο διάταγμα, καθώς προβλέπεται ότι μπορεί να πραγματοποιούνται μεταθέσεις με προσωπικά κριτήρια και όχι υπηρεσιακά.

Αυτό, όμως, μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μη αποτελεσματική στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, προσθέτει το ΣτΕ. Με άλλη γνωμοδότησή του (307/2011), το Ε' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Χ. Παπανικολάου) έκριναν νόμιμο δεύτερο σχέδιο διατάγματος με το οποίο τροποποιήθηκε παλαιότερο (Π.Δ. 27/1986) που αφορούσε θέματα αδειών του αστυνομικού προσωπικού.

Ειδικότερα, το δεύτερο διάταγμα προβλέπει ότι δεν θα μπορεί να λαμβάνει πλέον άδεια άνευ αποδοχών μόνο η μητέρα αστυνομικός, αλλά και ο πατέρας. Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση προβλέπει:

«Στους γονείς αστυνομικούς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός. Επίσης, ο χρόνος των αδειών αυτών δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις».