Χιλιάδες αιτήσεις, σχεδόν 32.000, προσέλκυσε μέσα σε τρεις ημέρες η αγγελία πρόσληψης 750 τηλεφωνητών και τηλεφωνητριών που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από θυγατρική του ΟΤΕ (ΟΤΕ Plus). Σύμφωνα με στελέχη του ΟΤΕ, πολλοί από αυτούς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ που καλούνται να εργαστούν σε ωράριο μειωμένης απασχόλησης 4 - 6 ώρες ημερησίως.
TAGS