Καταβάλλονται σήμερα τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του 6ου διμήνου του 2011 στους δικαιούχους του ΟΓΑ.   Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 117.175.494,87 ευρώ.

Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ.
TAGS