Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του τη λίστα με τα πρατήρια, που πωλούσαν νοθευμένα καύσιμα.    Τα ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) σε ελέγχους που διενήργησαν διαπίστωσαν πως συνολικά 219 πρατηριούχοι νόθευαν τα καύσιμα που πωλούσαν.   

Σε αυτούς επιβλήθηκαν πρόστιμα αρκετών χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία φαίνονται στην παρακάτω λίστα