Υπό προϋποθέσεις πλέον οι πενθήμερες σχολικές εκδρομές. Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας θα γίνονται μόνο εάν συμμετέχει το 70% των μαθητών της τάξης.   Σημειώνεται ότι λόγω της οικονομικής κρίσης έχει καταγραφεί μείωση της συμμετοχής κατά περίπου 10% ετησίως.