Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των φορέων του Δημοσίου, ενώ ανοιχτός παραμένει ο αριθμός των απομακρύνσεων των υπαλλήλων που θα υπαχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μεταξύ των 10.000 που απασχολούνται στους συγχωνευόμενους φορείς. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θόδωρο Πάγκαλο 23 φορείς βρίσκονται στο κόκκινο, καθώς ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες είτε έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων, είτε ρύθμισης μεταφοράς του προσωπικού τους.   

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την καταγραφή πλεονάζοντος προσωπικού κυρίως από τους δημόσιους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν.   

Στην χθεσινή διυπουργική επιτροπή συζητήθηκε η συγχώνευση και φορέων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Πηγή: Καθημερινή