Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την Ελλάδα του 2012, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young θα είναι η χειρότερη χρονιά ύφεσης για την χώρα.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί αναλυτές περιμένουν ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ από το 4,5% του 2010.
Ωστόσο, οι προβλέψεις δεν είναι περισσότερο ευοίωνες και για τα υπόλοιπα κράτη της ευρωζώνης, καθώς η ανεργία δεν αναμένεται να πέσει κάτω από το 10%, τουλάχιστον πριν από το 2015.

Σε αυτήν την κατεύθυνση προβλέπουν ακόμη χαμηλότερα επίπεδα για το κοινό νόμισμα που χθες έφθασε κάτω από το 1,3 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2011.

Η ανάκαμψη, προβλέπουν ότι θα έρθει μετά το 2013 με ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ 1,5% και 2% κατά μέσο όρο.


Πηγή: Έθνος