Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση στο Πυροσβεστικό Σώμα 50 θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, προερχομένων από ιδιώτες και μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα.

Aναλυτικά η προκήρυξη του Διαγωνισμού ΕΔΩ