Παράταση στις διαδικασίες τακτοποίησης των αυθαιρέτων αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Σηφουνάκης σε συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει σε τροποποίηση του υπάρχοντος προεδρικού διατάγματος για τις χρήσεις γης, περίπου είκοσι πέντε χρόνια μετά το σχετικό Π.Δ. του 1987. Η σχετική απόφαση για την παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων θα ανακοινωθεί, όπως σημείωσε ο κ. Σηφουνάκης, από τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε υπουργική απόφαση για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων, με στόχο την αύξηση την ποσόστωσης των πράσινων επιφανειών στην Αθήνα. Το Π.Δ., με το οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, τίθεται από σήμερα και για δέκα ημέρες σε δημόσια διαβούλευση και το σχετικό ΦΕΚ αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις θα συμπεριληφθούν στα περισσότερα από 400 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, που εκκρεμούν σε πόλεις της χώρας. Στις νέες «γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων» προστίθενται οι «Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης, Συμβατότητας Χρήσεων» και αφορούν στη δημιουργία ζωνών ελέγχου δόμησης γύρω από πόλεις και οικισμούς. Στόχος είναι η δημιουργία χρήσεων που δεν εντάσσονται στον ιστό του οικισμού ή της πόλης.

Δημιουργείται, παράλληλα, η κατηγορία «Οριοθετημένων Οικισμών» για τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στους οικισμούς ανάλογα με το μέγεθός τους.

Στις περιοχές «Γενικής Κατοικίας» εισάγεται ανώτατο όριο για ορισμένες κατηγορίες χρήσεων (εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία κ.α.) προκειμένου να προστατευθεί η κατοικία. Εισάγεται η έννοια της περιοχής «Αποκλειστικής Κατοικίας» για να προστατευθούν περιοχές που έχουν αναπτυχθεί ως κηπουπόλεις.

Στις περιοχές αυτές τίθενται αριθμητικά μεγέθη σε ορισμένες κατηγορίες κοινωφελών χρήσεων (σχολεία, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.) προκειμένου να διασφαλισθεί η ήπια ανάπτυξή τους.

Οι «παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» χωρίζονται κατά ομάδες. Εκτός από τις περιοχές βιομηχανίας και χονδρεμπορίου δημιουργούνται περιοχές «Επιχειρηματικού Πάρκου», «Τεχνολογικού Πάρκου» και «Εμπορευματικών Κέντρων», «Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης» (κατ' αντιστοιχία των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

Δημιουργείται κατηγορία περιοχών «Ιδιαίτερων Χρήσεων» για εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων, στρατοπέδων, ΧΥΤΑ κ.α.

Προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες και να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση λειτουργιών από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, στο Π.Δ. καταγράφονται αναλυτικά οι χρήσεις και οι λειτουργίες που επιτρέπονται σε κάθε κατηγορία χρήσεων.

Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών

Επίσης, ο κ. Σηφουνάκης παρουσίασε υπουργική απόφαση για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων.

Για τα υφιστάμενα κτίρια οι παρεμβάσεις δεν θα χρειάζονται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Πλέον, ο ιδιοκτήτης θα καταθέτει στην οικεία υπηρεσία έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών.

Αυτή θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωσή του ότι κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου, υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου ότι αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησής τους, τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας του κτιρίου, τεχνική έκθεση κατασκευής της φυτεμένης επιφάνειας, αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, φωτογραφίες του κτιρίου και της επιφάνειας που θα φυτευτεί.

Στα νέα κτίρια, θα περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση κατασκευής της φυτεμένης επιφάνειας στην άδεια δόμησης.