Ολοκληρώθηκε η πορεία του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας και σιγά σιγά αποκαθίσταται η κυκλοφορία.