Στον οικονομικό εισαγγελέα έχουν μεταβιβαστεί οι 41 φάκελοι με τα στοιχεία ενδο-ομιλικών συναλλαγών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενώ από τον έλεγχο που έγινε στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δεν αποκλείεται να επιβληθεί πρόστιμο σε κάποιους ομίλους λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης στοιχείων. Αυτά προκύπτουν από τις αναφορές του γενικού γραμματέα Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Στ. Κομνηνού και του ειδικού γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς Γ. Στεργίου κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους.

 Στο μεταξύ ήδη επιχειρείται με ταχείς διαδικασίες να ενιαιοποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα σχετικά με τους ελέγχους για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές και για το σκοπό αυτό συγκροτείται μικτή επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ισχύουν δύο νόμοι για τη διαδικασία ελέγχου των ενδο-ομιλικών συναλλαγών. Ο ένας ορίζει τις αρμοδιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση των τιμών και ο δεύτερος του υπουργείου Οικονομικών για την φοροαποφυγή.

Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο που ετοιμάζεται, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης ως προς την αρχή των ίσων αποστάσεων, η οποία να προκύπτει μέσα από τους φακέλους τεκμηρίωσης των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και ρητός προσδιορισμός του χρόνου κατά τον οποίο θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι φάκελοι τεκμηρίωσης.

Ακόμα, εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο η δυνατότητα σύναψης προσυμφωνιών τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης (APAs), τα οποία ισχύουν σε αρκετές προηγμένες φορολογικά χώρες του εξωτερικού και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα.

Διασφαλίζεται η αναλογικότητα των επιβαλλόμενων προστίμων για παραβάσεις των κανόνων τεκμηρίωσης των ενδο-ομιλικών συναλλαγών, ιδίως όταν αυτές αφορούν παραβάσεις τύπου και όχι ουσίας (π.χ. εκπρόθεσμη υποβολή λίστας ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών), στο πλαίσιο συνεργατικότητας μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης.

Αξιολογείται η δυνατότητα κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής λίστας ενδο-ομιλικών συναλλαγών, καθώς τα ζητούμενα στοιχεία μπορούν να προκύψουν και κατόπιν επεξεργασίας των φορολογικών καταστάσεων που υποβάλουν οι επιχειρήσεις και αξιολογείται και η δυνατότητα κατάργησης της τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων καθώς αυτές συντελούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επιπλέον, επανεξετάζεται ο ορισμός της διαμέσου τιμής, που προκύπτει μέσα από ένα δείγμα συγκρίσιμων στοιχείων, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων και σαφής ορισμός του εύρους το οποίο μπορεί να λάβει η υπό αξιολόγηση τιμή και επαναξιολογείται η διπλή φορολόγηση του ίδιου εσόδου, καθώς αυτό δημιουργεί προβλήματα τόσο στις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις απέναντι στις αλλοδαπές φορολογικές αρχές με τις οποίες συναλλάσσονται όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών ομίλων των οποίων έξοδα απορρίπτονται. Και αυτό γιατί συχνά διαπιστώνεται, τόσο η αλλοδαπή μητρική όσο και η θυγατρική ελληνική, να έχουν φορολογηθεί για το ίδιο ποσό και στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμο να ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες αμοιβαίου διακανονισμού και υποχρεωτικής διαιτησίας, οι οποίες άλλωστε αποτελούν μέρος των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει με διάφορες χώρες του εξωτερικού και παραμένουν ανενεργές.

Για το γιορτινό τραπέζι

«Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο το υπουργείο κάνει προσπάθεια ο καταναλωτής να προμηθευτεί σε πολύ καλές τιμές προϊόντα που χρειάζονται τις ημέρες των εορτών και από έρευνες της ΕΣΕΕ και άλλων φορέων δείχνουν ότι φέτος είναι φθηνότερο το τραπέζι. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και με τη σήμανση προϊόντων μπορεί να συγκρίνει και ο ίδιος ο καταναλωτής τις τιμές».

Αυτό δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στ. Κομνηνός. Γενικότερα για τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία για τον έλεγχο της αγοράς ενώ υπάρχει συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για την υπερπήδηση των εμποδίων και την κάμψη των στρεβλώσεων.

Με τη βοήθεια των στοιχείων του Παρατηρητηρίου Τιμών, στο οποίο πλέον υπάρχει και η τιμή παραγωγού, εντοπίζονται άμεσα οι μεγάλες αποκλίσεις και αποφεύγονται πλέον οι «ελληνοποιήσεις» προϊόντων, καθώς δίνεται άμεσα και η εντολή σε όλες τις υπηρεσίες για ελέγχους, όπως σχολίασε ο γενικός γραμματέας.

Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι τον Ιανουάριο θα είναι έτοιμος και ο νέος Αγορανομικός Κώδικας, ο οποίος θα είναι αισθητά μικρότερος του σημερινού, καθώς θα καταργούνται πολλές από τις σημερινές στρεβλώσεις που έχουν επίπτωση και στη διαμόρφωση των τιμών.

Τέλος, σημειώθηκε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών ετοιμάζονται παρεμβάσεις στη διακίνηση προϊόντων και στην ανάπτυξη logistics, και υπολογίζεται ότι αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν την τελική τιμή καταναλωτή. Ο κ. Στεργίου σημείωσε σχετικά με το θέμα της διαμόρφωσης τιμών στο ράφι τη σημασία που έχει η εκτόξευση των τιμών των πρώτων υλών.