Κι όμως όσο απίστευτο κι αν μοιάζει το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να ενταχθεί στην ρύθμιση περί αυθαιρέτων. Kαι αυτό γιατί έπειτα από έλεγχο της πολεοδομίας Θεσσαλονίκης που έγινε έπειτα από καταγγελία «βρέθηκαν ΦΕΚ που ενέχουν θέση οικοδομικής άδειας και επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών εντός του κτιρίου αλλά δεν έχει βρεθεί οικοδομική άδεια ή άλλη διαπιστωτική πράξη που να νομιμοποιεί το κτίριο». Έτσι η αρμόδιο υπηρεσία ακολουθώντας το νόμο επιβάλλει πρόστιμο 386.976 ευρώ για την ανέγερση αλλά και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης του... αυθαιρέτου που είναι 176.366 ευρώ το χρόνο από το 1983 ως σήμερα.

Πηγή: Αγγελιοφόρος