Στην έκδοση επτά Προεδρικών Διαταγμάτων για την αναγνώριση-τροποποίηση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης. «Στρατηγικός στόχος και πολιτική μας», δήλωσε, «είναι η στήριξη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητά τους, διαθέτουν ταυτότητα, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον τόπο παραγωγής τους και διατηρούν την τοπική παράδοση» .

Πρόσθεσε πως η όλη προσπάθεια προσανατολίζεται στην αναγνώριση και προώθηση ΠΟΠ και ΠΓΕ αγροτικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη δυνατή καταξίωση και προτίμηση από το καταναλωτικό κοινό στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Ειδικότερα, τα Προεδρικά Διατάγματα αφορούν:

- ΠΟΠ «Μαντινεία» για διεύρυνση της ζώνης παραγωγής των οίνων και αναγνώριση λευκών αφρωδών οίνων ποιότητας

- ΠΟΠ «Νάουσα» για διεύρυνση της ζώνης παραγωγής των οίνων

- ΠΟΠ «Πάρος» για διεύρυνση της ζώνης παραγωγής των οίνων με προσθήκη της νήσου Αντιπάρου, για τροποποίηση του ποσοστού συμμετοχής των ποικιλιών των ερυθρών ξηρών οίνων και του τρόπου παραγωγής τους καθώς και για αναγνώριση οίνων λιαστός από λιαστά σταφύλια και οίνων λικέρ από λιαστά σταφύλια.

- ΠΟΠ «Ρόδος» για τροποποίηση της ποικιλιακής σύνθεσης των λευκών και ερυθρών οίνων, για αναγνώριση ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων καθώς και για αναγνώριση λευκών και ερυθρωπών αφρωδών οίνων ποιότητας - ΠΟΠ «Σητεία» για τροποποίηση του ποσοστού συμμετοχής των ποικιλιών των ερυθρών ξηρών οίνων και αναγνώριση οίνων λιαστός από λιαστά σταφύλια και οίνων λικέρ από λιαστά σταφύλια

- ΠΟΠ «Λήμνος» για ερυθρούς ξηρούς καθώς και οίνους από λιαστά σταφύλια/λιαστός και οίνους λικέρ από λιαστά σταφύλι και

- ΠΟΠ «Χάνδακας-Candia» για οίνους λευκούς, ερυθρούς ξηρούς οίνους καθώς και για οίνους από λιαστά σταφύλια/λιαστός και οίνους λικέρ από λιαστά σταφύλια.