Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet (Ηλεκτρονική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α , δηλώσεων V.I.E.S. και  δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών) δεν θα είναι διαθέσιμες σήμερα και από ώρα 14:30 έως 15:30 λόγω εργασιών αναβάθμισης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) και καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης θα λειτουργούν κανονικά.
TAGS