Την έντονη αντίθεσή του σε σειρά ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου για «τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας», που συζητήθηκε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Όπως επισημαίνει ο ΔΣΑ, «πέραν όσων ρυθμίσεων κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση», το νομοθέτημα περιλαμβάνει μια σειρά από «ανεφάρμοστες και πρόδηλα αντισυνταγματικές διατάξεις».

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με τη διοίκηση του Συλλόγου, δυσχεραίνουν την προσφυγή στην Δικαιοσύνη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, δημιουργούν πρόσθετες καθυστερήσεις στην απονομή της, ενώ παρεμποδίζουν βασικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών και διευκολύνουν ή επιβραβεύουν φαινόμενα ανομίας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών παραθέτει μάλιστα «ορισμένες από τις προβληματικές ρυθμίσεις», που βρίσκονται, όπως υποστηρίζει «σε πλήρη αντίθεση με βασικότατες παραδοχές του δικαιικού μας πολιτισμού και συστήματος» και οι οποίες είναι οι εξής:

«Καθιέρωση τόκων επιδικίας και υψηλών παραβόλων για την άσκηση ενδίκων μέσων, μετάθεση υλικών αρμοδιοτήτων από τα Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, η οποία δεν εξαλείφει τη συσσώρευση ύλης αλλά απλά τη μεταθέτει ανακυκλώνοντας το πρόβλημα, δυνατότητα αναβολής έκδοσης απόφασης και παραπομπής στο θεσμό της διαμεσολάβησης, επιβολή δικαστικής δαπάνης σε βάρος του διαδίκου που θα κριθεί (ασαφές το με ποια κριτήρια) ότι καθυστερεί με τη δικονομική του συμπεριφορά την απονομή Δικαιοσύνης, καθιέρωση Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων, διαδικασία σε συμβούλιο για την αποδοχή ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, μετατροπή σε πταίσματα σοβαρών ποινικών αδικημάτων».

Καλεί τέλος τον υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να λάβει υπόψη τις κατατεθείσες προτάσεις του Δικηγορικού Σώματος, «οι οποίες πράγματι θα οδηγήσουν σε δίκαιη δίκη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας».

Σχετικό θέμα:   Εκατό τολμηρά μέτρα για την επίσπευση απονομής δικαιοσύνης