Την παράταση της λειτουργίας του ξενοδοχείου Μακεδονία σε συνεργασία με τον Όμιλο Δασκαλαντωνάκη μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2012 αποφάσισε χθες το ΔΣ του ΙΚΑ, το οποίο παράλληλα αναζητά νέο μισθωτή για με διεθνή διαγωνισμό.
Ο Όμιλος Δασκαλαντωνάκη που διαχειρίζονταν το ακίνητο από το 1994 είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει στα τέλη του 2011 και η τύχη του Μακεδονία βρίσκονταν πια στα χέρια της διοίκησης του ΙΚΑ στο οποίο ανήκει το ακίνητο. Ωστόσο χθες το ΙΚΑ αποφάσισε προκειμένου να μην μείνει κλειστό το ξενοδοχείο να παρατείνει την μίσθωση του ακινήτου από τον Όμιλο Δασκαλαντωνάκη για άλλους 9 μήνες.

Συγκεκριμένα το ΔΣ του ΙΚΑ αποφάσισε να μειώσει κατά 30% το κόστος του μισθώματος και να διαγράψει τα πρόστιμα που είχε επιβάλει στην μισθώτρια εταιρεία, ενώ παράλληλα με βάση τη νέα 9μηνη σύμβαση, ο Όμιλος Δασκαλαντωνάκη θα πρέπει να δώσει μια τραπεζική εγγυητική επιστολή στο Ίδρυμα, αλλά και να δεσμευτεί στη διατήρηση του 95% των μόνιμων θέσεων εργασίας που είχε  το ξενοδοχείο την 1/11/2011.