Λόγω εργασιών συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εναλλάξ στη δεξιά και την αριστερή λωρίδα της Λ. Αργυρουπόλεως, στο τμήμα της από την Λ. Κύπρου έως την οδό Θράκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Αργυρούπολης, από 27-12-2011 έως 20-1-2012, κατά τις ώρες 08.30΄ έως 13.30΄. Επίσης, λόγω εργασιών συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της γέφυρας που συνδέει την Λ. Συγγρού με την Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, περιοχής Δήμου Π. Φαλήρου, από 27 έως 31-12-2011, κατά τις ώρες 08.30΄ έως 17.30΄.