Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός αναλαμβάνει πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου, του φορέα που αντικαθιστά τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, όπως αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο νέος φορέας θα αναλάβει να λειτουργήσει τις νέες μονάδες διαχείρισης σκουπιδιών θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σε αυτόν θα συμμετέχουν η περιφέρεια Αττικής και οι 66 δήμοι της περιφέρειας. Σκοπός του νέου φορέα είναι η επεξεργασία, ανακύκλωση, η κατασκευή μονάδων και η αποκατάσταση των παράνομων χωματερών.

Ο κ. Σγουρός επισήμανε κατά τη συνεδρίαση ότι «βρισκόμαστε και πάλι στο να υπάρχει μία "Φυλή", η οποία σε δύο χρόνια προβλέπεται να κορεστεί και να κλείσει». «Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Πρέπει να τον εφαρμόσουμε, ξεπερνώντας όλες τις διαδικαστικές ή γραφειοκρατικές εμπλοκές» είπε.

Πηγή: in.gr