Ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής θα υποχρεωθεί να καταβάλλει μεγάλο χρηματικό ποσό σε δύο ιδιοκτήτες ακινήτων εάν η εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτη Μακρή γίνει δεκτή από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ειδικότερα, κατ’ αρχάς ο κ. Μακρής επανέλαβε τις απόψεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης που προβλέφθηκε με το παλαιό νομοθετικό καθεστώς (νόμοι 2300/1995 και 3044/2002) είναι αντισυνταγματική.


Στη συνέχεια εισηγήθηκε να υπορραφθεί η αίτηση του Δήμου Καλλιθέας με την οποία ζητάει να αναιρεθεί εφετειακή απόφαση που είχε δικαιώσει τους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων. Το Εφετείο Αθηνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να είναι κύριοι των απαλλοτριωθέντων ακινήτων τους και δικαιούνται την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το 1982 με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά τα ακίνητα των δύο ιδιοκτητών για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων (παιδική χαρά, πράσινο, κλειστό γυμναστήριο, κ.λπ.). 

Οι ιδιοκτήτες συναίνεσαν με συμβολαιογραφική πράξη αντί να λάβουν αποζημίωση σε χρήμα για τα αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα ακίνητά τους, να πάρουν τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης και παραιτήθηκαν από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση έναντι του Δήμου Καλλιθέας. Ακολούθησε απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που μεταγράφηκε και με την οποία οι ιδιοκτήτες έλαβαν ως αποζημίωση τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2300/1995.

Όμως η δικαστική κρίση ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης υπό το καθεστώς των νόμων 2300/1995 και 3044/2002, δημιούργησε δικαίωμα αξιώσεων των δυο ιδιοκτητών σε βάρος του Δήμου Καλλιθέας. Συγκεκριμένα ζητούν να αποζημιωθούν για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων τους.

Ο Δήμος Καλλιθέας υποστηρίζει ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δικαίωμα για διεκδικήσεις των ακινήτων τους (δεν έχουν έννομο συμφέρον), καθώς συναίνεσαν στη λήψη τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης αντί να λάβουν αποζημίωση, αλλά και επειδή η κυριότητα των απαλλοτριωθέντων ακίνητων με την μεταγραφή τους στο υποθηκοφυλακείο περιήλθε στον Δήμο.

Και για τους δύο αυτούς ισχυρισμούς του Δήμου ο κ. Μακρής πρότεινε να απορροφηθούν και να δικαιωθούν οι δύο ιδιοκτήτες.

Να σημειωθεί ότι δικαστές σχολιάζοντας την επίμαχη υπόθεση τόνιζαν τις συνέπειες που έχει η ψήφιση από την Βουλή αντισυνταγματικών νόμων, την ταλαιπωρία των πολιτών-διαδίκων, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση που πιθανά να επέλθει στον Δήμο ο οποίος ναι μεν δεν ευθύνεται αλλά θα υποχρεωθεί να καταβάλει το ποσό, αν οι αρεοπαγίτες συμφωνήσουν με την εισήγηση του κ. Μακρή.

Αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.