Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου στο ΤΕΙ Σερρών και στο ΤΕΙ Καλαμάτας, δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του προέδρου και των λοιπών εξωτερικών μελών στα Συμβούλια των Ιδρυμάτων που συγκροτούνται για πρώτη φορά, όπως προβλέπεται από το νέο Νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων στο ΤΕΙ Σερρών λήγει στις 16/01/2012 και στο ΤΕΙ Καλαμάτας στις 24/01/2012.