Στην ενεργοποίηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προχώρησαν οι υπουργοί Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο υπουργός Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνος υπογράφοντας τη σχετική υπουργική απόφαση. Στο πλαίσιο νομιμοποίησης των τυχερών και  ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα έχει ως βασική αποστολή την προστασία των καταναλωτών, ειδικά των ανηλίκων και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από τον εθισμό στα παιχνίδια, θα διασφαλίσει ότι τα τυχερά και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και δεν γίνονται αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας και θα κατευθύνει τη ψυχαγωγική και στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους παρόχους, ώστε να εξαλειφθεί ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού και 150.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι παρέχουν παράνομα παιχνίδια.

Η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα να πιστοποιεί και θα ελέγχει την καταλληλότητα των μηχανημάτων, των παιχνιδιών, του δικτύου επικοινωνιών, των τερματικών και των καταστημάτων μέσω κεντρικού ή άλλου κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και φυσικών ελέγχων, θα χορηγεί άδειες, θα εκδίδει ρυθμιστικές κανονιστικές πράξεις, θα επιβάλλει τη νόμιμη λειτουργία της αγοράς και θα επιβάλλει κυρώσεις, να εκδίδει οδηγίες και να επιλαμβάνεται καταγγελιών.


Πηγή: in.gr