Σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο και τη συμμετοχή του προεδρείου της ΚΕΔΕ και των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της χώρας, προκειμένου να αρθούν οι αντιρρήσεις των μεταφορέων και τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τις διαγωνιστικές διαδικασίες των δήμων σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των μαθητών τη νέα χρονιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης περιέγραψαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, υπογραμμίζοντας πως είναι ορατός ο κίνδυνος να μπλοκάρει η μεταφορά των μαθητών από τις 8 Ιανουαρίου, δεδομένου ότι πολλοί από τους μέχρι τώρα διαγωνισμούς έχουν κηρυχθεί άγονοι.

Ο κ. Κουκουλόπουλος ανακοίνωσε πρώτον, ότι το αργότερο εντός του επόμενου διμήνου θα καταβληθεί στους μεταφορείς το σύνολο των οφειλών για το 2011 από το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών καθώς επίσης και των οφειλών του κράτους για το πρόγραμμα «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Δεύτερον ότι, για τα επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν, θα εξεταστούν και θα κατατεθούν βελτιωτικές προτάσεις προς τους μεταφορείς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών καθώς και η ομαλή και διαρκής χρηματοδότηση του προγράμματος.