Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει μόνον τις πιέσεις της τρόικας και τις ευθείες απειλές για τη μη εκταμίευση των δόσεων λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο, αλλά απειλείται πλέον και με την επιβολή υπέρογκων προστίμων εκ μέρους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ήδη, όπως γίνεται γνωστό σε εγκύκλιο του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Παντελή Τζωρτζάκη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επιβολή προστίμου ύψους 51.000 ευρώ ημερησίως και για κάθε ημέρα που καθυστερεί η «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων και η ένταξή της αδειοδότησής τους στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης που έχουν συσταθεί στα ΚΕΠ, όπως προβλέπεται σε σχετική Οδηγία (2006/123/ΕΚ).

«Διαπιστώνουμε την άρνηση ορισμένων φορέων να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας μας τόσο για την υλοποίηση της Οδηγίας των Υπηρεσιών όσο και των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από το Μνημόνιο», επισημαίνεται στην εγκύκλιο του κ. Τζωρτζάκη, «μ΄ αποτέλεσμα να εκτίθεται κατ' επανάληψη η χώρα μας, να αμφισβητείται η αξιοπιστία της στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και να έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες επιβολής προστίμων».

Ο κ. Τζωρτζάκης παραθέτει και την τελευταία συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χωρών - μελών της 'Ενωσης, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία (32η) τόσο στη μέτρηση «επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης» στο οποίο παρέχονται οι 20 βασικές υπηρεσίες όσο και στη μέτρηση του ποσοστού των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά. Η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 70% (έναντι 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και με 48% (έναντι 82% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) αντιστοίχως, στα συγκεκριμένα σημεία.

Σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας μέσω του Μνημονίου έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011 (30-9-2011) θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης του συνόλου των διαδικασιών που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ, τόσο των διαδικασιών που αφορούν σε μόνιμη εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών στην Ελλάδα (Κεφάλαιο Γ') όσο και των διαδικασιών που αφορούν σε διασυνοριακή (προσωρινή) παροχή υπηρεσιών ήδη εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόχων υπηρεσιών.

«Επειδή η χώρα μας δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μέχρι σήμερα εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων», καταλήγει ο κ. Τζωρτζάκης, «έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες για την επιβολή προστίμων που ανέρχονται σε 51.000 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

»Η εφαρμογή της Οδηγίας των Υπηρεσιών (2006/123/ΕΚ) καθώς επίσης και η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των 20 βασικών υπηρεσιών όχι μόνο αποτελούν θέματα υψηλής και άμεσης προτεραιότητας για την χώρα μας, αλλά θα συμβάλλουν σημαντικά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κάτι που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης».Πηγή: tovima.gr
TAGS