Παράσταση διαμαρτυρίας κατά του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ευκαρπίας θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη, στις 3.30μμ, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, κάτοικοι της περιοχής που συγκροτούν τον Δίκτυο Συλλόγων και Φορέων κατά του ΣΜΑ. Οι κάτοικοι ζητούν, μεταξύ άλλων, να κατασκευαστεί ο ΣΜΑ σε άλλο οικόπεδο, μακριά από κατοικημένες περιοχές και να ξεκινήσουν ταυτόχρονα να κατασκευάζονται και τα άλλα τέσσερα ΣΜΑ, με ισοκατανομή των απορριμμάτων που θα δέχονται.
TAGS