Πρόστιμα συνολικού ύψους 654.500 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε 40 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την "προστασία των καταναλωτών". Οι διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, παράβαση των διατάξεων για τις συμβάσεις από απόσταση.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, Δ. Σπυράκος, αναφερόμενος στον απολογισμό δράσης του προηγουμένου έτους, "η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε το 2011, 211 πράξεις επιβολής προστίμων, συνολικού ύψους 5.390.500 ευρώ, έναντι 171 πράξεων το 2010, ενώ ουδέποτε στο παρελθόν οι πράξεις επιβολής προστίμων είχαν υπερβεί διψήφιο αριθμό.

Οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τον σταθερό και αδιάλειπτο προσανατολισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην ουσιαστική και συστηματική άσκηση της εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Με την ίδια αποφασιστικότητα, και με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, θα αναπτύσσει δυναμικά και για το νέο έτος περαιτέρω ελέγχους και παρεμβάσεις με σκοπό την ιδιαίτερα επιτακτική, στην οικονομική κρίση που διανύουμε, προστασία των καταναλωτών από πρακτικές οικονομικής εκμετάλλευσης".


Ειδικότερα, με τις αποφάσεις που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκος, μετά από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα στις εξής εταιρείες:

- 140.000 ευρώ στην JUMBO Α.Ε. για διατύπωση και χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται ή να δυσχεραίνονται οι καταναλωτές να ασκήσουν νόμιμα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις αγοράς ελαττωματικών προϊόντων.

- 100.000 ευρώ στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., για παραπλανητική διαφήμιση που αφορούσε τη μηνιαία χρέωση προγράμματος σύνδεσης στο διαδίκτυο (CONN-X) που προωθούσε η εταιρεία.

- 16.000 ευρώ σε βάρος της ELECTRONET A.E. για παραπλανητικές εντυπώσεις σε διαφημιστικό της φυλλάδιο ως προς την τελική τιμή των προϊόντων και ελλιπή πληροφόρηση ως προς το επιτόκιο με το οποίο χορηγούνταν πίστωση.

- 18.000 ευρώ στην PUBLICWORLD Α.Ε. επειδή διαφήμιζε την πώληση προϊόντων, μέσω διαδικτύου, χωρίς να υπάρχει επάρκεια διαθεσίμων και χρησιμοποιούσε καταχρηστικό γενικό όρο συναλλαγών, με τον οποίο περιόριζε νόμιμες ευθύνες της προς τους καταναλωτές από εσφαλμένες ανακοινώσεις της.

- 15.000 ευρώ στην επιχείρησης εμπορίας ηλεκτρολογικών ειδών - Ευστάθιος Τατόλας - επειδή κατά την προώθηση συστήματος (μαγνητών) εξοικονόμησης καυσίμων χρησιμοποιούσε παραπλανητικούς ισχυρισμούς και δεν τηρούσε προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση.

- Σε βάρος επτά εταιρειών πετρελαιοειδών για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων, ορισμένες καθ' υποτροπή, 287.000 ευρώ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (70.000, 40.000), ΕΚΟ Α.Β.Ε.Π. (50.000), ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. (50.000), MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε. (30.000), ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. (25.000), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π. (12.000), ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.(10.000)) καθώς και σε βάρος δεκαεπτά επιχειρήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την ίδια αιτία 39.500 ευρώ (πρόστιμα από 1.500 έως 5.000).

 - 8.000 ευρώ στη ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. για άρνηση καταβολής σε καταναλώτρια που είχε νοσοκομειακή κάλυψη των εξόδων νοσηλείας που αντιστοιχούσαν στον φόρο προστιθέμενης αξίας.

- Σε βάρος πέντε εταιρειών πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000 ευρώ για διάφορες αιτίες, όπως για πρόκληση ανακριβών εντυπώσεων ως προς την ωφέλεια που είχε ο καταναλωτής σε μειωμένη τιμή προϊόντος, για ανακριβείς πληροφορίες ως προς τα χαρακτηριστικά προϊόντος, για διάθεση μη ασφαλούς προϊόντος. Επίσης σε βάρος πέντε ινστιτούτων αισθητικής και αδυνατίσματος πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000 ευρώ για παραβίαση διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών.