Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί η καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σύστημα εισροών-εκροών καυσίμων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής κατά της φοροδιαφυγής υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών, δόθηκε σαφής εντολή καθημερινής στενής συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων. Ο στόχος αυτός αναγορεύθηκε σε βασική προτεραιότητα της Εθνικής Επιτροπής.

Από την πλευρά τους, οι Γενικές Γραμματείες Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Πληροφοριακών Συστημάτων και Εμπορίου, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, ανακοίνωσαν ότι η υπ. αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 ΚΥΑ των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί "διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων" εκδόθηκε εφαρμόζοντας τον νόμο 3784/2009.

Μετά από επανειλημμένες συσκέψεις των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και υλοποιώντας τις κατευθύνσεις που είχαν δοθεί από την Εθνική επιτροπή για την πάταξη της φοροδιαφυγής που λειτουργεί υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών

α) υπογράφθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών από τα πρατήρια διάθεσης καυσίμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και τη διασύνδεσή τους με φορολογικούς μηχανισμούς.

β) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) επεξεργάζεται τις προδιαγραφές ηλεκτρονικής διασύνδεσης και αποστολής των στοιχείων των συστημάτων αυτών.

γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΓΓΠΣ και ΓΓ Ενέργειας), βρίσκονται σε συνεργασία για την εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής εισροών και εκροών στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τα πρατήρια διάθεσης καυσίμων.