Από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η δημιουργία «ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου» για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης και χαρακτηρίζει αναληθή και ανυπόστατο τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος αντιδρά στο θέμα αυτό. Επίσης επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς «Περί αντιμετώπισης του παρεμπορίου» αρμόδια όργανα για την καταστροφή των προερχόμενων από παρεμπόριο πραγμάτων, είναι τα Κλιμάκια Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου και η Δημοτική Αστυνομία, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. Σημειώνει εξάλλου ότι ουδέποτε το Σ.Δ.Ο.Ε. είχε αρμοδιότητα καταστροφής προϊόντων παρεμπορίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Διώτη έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο της 4ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. για την πάταξη του παρεμπορίου και προς αποφυγήν εσφαλμένων εντυπώσεων, ενημερώνουμε ότι:

1. Από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η δημιουργία «ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου» για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Είναι επομένως απολύτως αναληθής και ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι ο επικεφαλής του Σ.Δ.Ο.Ε. φέρεται να αντιδρά, και μάλιστα επί έξι μήνες(!), στη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου, αρνούμενος κάθε συμμετοχή δήθεν λόγω των πολλών υποθέσεων που χειρίζεται το Σ.Δ.Ο.Ε. Ακριβές είναι αντίθετα, ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. παρέσχε σε κάθε περίπτωση παρεμπορίου την συνδρομή που του ζητήθηκε.

2. Μόλις χρειάζεται να σημειωθεί ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. δεν νομοθετεί και επομένως δεν μπορεί, ακόμα και αν ήθελε, να «αυτοεξαιρεθεί από την καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων». Επομένως όσα φέρεται να έχει ισχυρισθεί στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης, ότι δηλαδή «η ΕΛ.ΑΣ. και το Σ.Δ.Ο.Ε. ζήτησαν να εξαιρεθούν από την καταστροφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων» δεν είναι ακριβή.

Συναφώς υπενθυμίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την διάταξη του α. 11 του Ν. 3377/05, όπως αντικαταστάθηκε με τις διάταξη του α. 74 § 11 του Ν. 3982/11 «Περί αντιμετώπισης του παρεμπορίου» αρμόδια όργανα για την καταστροφή των προερχόμενων από παρεμπόριο πραγμάτων, είναι τα Κλιμάκια Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου και η Δημοτική Αστυνομία, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων τα αρμόδια αυτά όργανα έχουν, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. Προβαίνουν δηλαδή σε κατασχέσεις και καταστροφή των προϊόντων, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο κατάσχεσης.

Η Υπηρεσία μας, σε όσες περιπτώσεις καλείται να παράσχει συνδρομή για την διακρίβωση τέλεσης αδικημάτων φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας, δεν συμμετέχει στη διαδικασία καταμέτρησης, κατάσχεσης και καταστροφής προϊόντων παρεμπορίου.

Σημειωτέον ότι ουδέποτε το Σ.Δ.Ο.Ε. είχε αρμοδιότητα καταστροφής προϊόντων παρεμπορίου, ούτε καν με την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του α. 5 του υπ’ αριθμ. Κ1-1178/07.06.07 (Φ.Ε.Κ. 1034 Β’/2007) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων γινόταν με απόφαση του Δημάρχου».
TAGS