Σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, από τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ παρέχεται η περίθαλψη στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ο οποίος έχει ενταχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού οι ασφαλισμένοι του έχουν πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι ή θα συμβληθούν στον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, τα Ατομικά Συνταγολόγια των ασφαλισμένων του ΟΓΑ δεν ισχύουν και η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που έχουν προμηθευτεί οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ είναι απαραίτητο, κατά την επίσκεψη στο γιατρό, να επιδεικνύουν το Βιβλιάριο Υγείας, ασφαλιστικά ενήμερο, (τα βιβλιάρια υγείας ισχύουν και εξακολουθούν να θεωρούνται από τους αρμόδιους ανταποκριτές του ΟΓΑ), για να έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Για σχετική ενημέρωση για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ μπορούν να καλούν το τριψήφιο 184, να απευθυνθούν στα ΚΕΠ ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου είναι αναρτημένοι κατάλογοι.