Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστά από τις 6 έως και τις 8 Ιανουαρίου, τονίζει σε ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Αρχαιοτήτων.
Ειδικότερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι μέχρι στιγμής «δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που καλύπτει μισθολογικά την απασχόλησή τους κατά τις αργίες».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση πως «αρνούμαστε να παρανομήσουμε χωρίς να υπάρχει η σχετική έγκριση, τόσο για τη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, όσο και για την εργασία-αμοιβή μας. Από την κείμενη νομοθεσία προκύπτει ότι η λειτουργία-εργασία των εργαζομένων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους κατά τις Κυριακές, τις Αργίες και την 6η μέρα εβδομαδιαίας απασχόλησης γίνεται μετά από έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομικότητα 1 μήνα (ως προς την αμοιβή του προσωπικού)[...] Η Κυβέρνηση με τον νόμο 4024/2011, ο οποίος έχει πεδίο εφαρμογής από 1η Νοεμβρίου 2011, δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ [...]».

«Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι με τη δημοσίευση της ΚΥΑ, που θα νομιμοποιεί την εργασία μας για τις Κυριακές, Αργίες και την 6η μέρα εβδομαδιαίας απασχόλησης, θα εργαζόμαστε κανονικά στους Αρχαιολογικούς Χώρους»καταλήγει στο τέλος η ανακοίνωση.