Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου έχει δώσει το υπουργείο οικονομικών, κάτι που σημαίνει είναι ότι και οι τελευταίοι πρέπει να σπεύσουν, καθώς απομένουν λίγες μέρες. Έως και της 13-1-2012, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Μετά από αυτή την ημερομηνία το τέλος πληρώνεται διπλό.