Ραγδαία αύξηση των επιθετικών παρενοχλήσεων μεταξύ παιδιών ακόμα και στο δημοτικό σχολείο σημειώνεται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 10% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού γίνεται θύμα επιθετικής παρενόχλησης από συνομηλίκους του ή παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Το ποσοστό των θυτών ανέρχεται στο 5% του μαθητικού πληθυσμού και σε αναλογία των εμπλεκομένων σε περιστατικά βίας αγοριών - κοριτσιών 3 προς 1, με τα αγόρια να υπερτερούν σε περιστατικά σωματικής βίας και τα κορίτσια σε λεκτική.

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού έχει αναλάβει πρωτοβουλία, για τη συγκρότηση του «Δικτύου κατά της σχολικής βίας», στην οποία συμμετέχουν το υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, άλλοι σημαντικοί φορείς και πανεπιστήμια. Στόχος της εν λόγω εκστρατείας είναι η οργάνωση μιας συνολικής δράσης, κατά του φαινομένου.

Όπως ανέφερε σε σχετική ημερίδα ο πρόεδρος της ΕΨΥΠΕ, η εταιρεία έχει αναλάβει δράσεις υλοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2005 και έχει δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πρόληψης του εκφοβισμού στο σχολείο.

Σε πρώτη φάση υλοποιείται ένα πρόγραμμα σε παιδιά του δημοτικού και στόχος είναι η δράση, μέσω του «Δικτύου», να γενικευτεί σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, να δημιουργηθεί μια κινητή μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων, δηλαδή όταν καταγράφεται ένα περιστατικό βίας να υπάρχει μια ειδική ομάδα που θα επεμβαίνει.

Κύριος σκοπός, όμως, είναι η πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Τα παιδιά θα πρέπει να μιλούν και να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας, γιατί συνήθως υπάρχει μια συνωμοσία σιωπής στα περιστατικά βίας.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου προχωρεί σε καινοτόμες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τη μείωση της παραβατικότητας και της βίας στα σχολεία, υλοποιώντας σχετικά προγράμματα, επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς, ενημερώνοντας τους γονείς και σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία, οργανώσεις και φορείς.