Τον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων επισημαίνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Ιωάννης Μουρμούρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση αιτήματος να αποστείλει τα ονόματα των ιδιοκτητών των κτηρίων που στεγάζουν τις μεγάλες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου (ΣΔΟΕ, ΔΕΚ, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων).  Σχετική ερώτηση είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Ιωάννης Βρούτσης ζητώντας διευκρινίσεις για την επικείμενη μεταφορά κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών στο πρώην βιομηχανικό κτήριο της καπνοβιομηχανίας ΚΕΡΑΝΗΣ καθώς και τα ονόματα των ιδιοκτητών των κτηρίων που στεγάζουν τις μεγάλες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου. 

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Μουρμούρας, σχετικά με τη στέγαση των μεγάλων ελεγκτικών υπηρεσιών, μετά την εφαρμογή των διατάξεων περί υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων κατά 20%, το ετήσιο μίσθωμα για το ΣΔΟΕ ανέρχεται σε 2.339.859 ευρώ, για το ΔΕΚ σε 241.083,84 ευρώ και για τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων σε 521.196 ευρώ, δηλαδή συνολικό ετήσιο μίσθωμα 3.102.139,80 ευρώ. 

Ωστόσο, όσον αφορά στα ονόματα των ιδιοκτητών των κτηρίων όπου στεγάζονται αυτές οι Υπηρεσίες, ο υφυπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι «άποψη της Υπηρεσίας, ενόψει του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα, είναι ότι εφόσον η πληροφορία αυτή αφορά προσωπικά δεδομένα, η δυνατότητα και οι όροι χορήγησης αυτού του στοιχείου σε τρίτους θα πρέπει ενδεχομένως να εξεταστεί με ανάλογο αίτημα προς την αρμόδια Αρχή, ενέργεια που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγω του χρόνου εντός του οποίου πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση του βουλευτή».

Ως προς τη μεταστέγαση υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών στο πρώην βιομηχανικό κτήριο της καπνοβιομηχανίας ΚΕΡΑΝΗΣ, επί της λεωφόρου Θηβών στο Δήμο Νίκαιας- Άγιο Ιωάννη Ρέντη, ο κ. Μουρμούρας ενημερώνει ότι υπάρχει μελέτη σε εξέλιξη και ότι «στην παρούσα φάση, πιθανολογείται ότι το κτήριο μπορεί να είναι έτοιμο, προκειμένου να αρχίσει η μεταστέγαση Υπηρεσιών σε λίγους μήνες».

Διευκρινίζει, όμως, ότι «επί του παρόντος, δεν έχουν οριστεί οι υπηρεσίες που θα μεταστεγαστούν, καθώς η σχετική μελέτη είναι σε εξέλιξη». Η επιλογή πάντως των υπηρεσιών που θα μεταστεγαστούν, όπως αναφέρει ο κ. Μουρμούρας, «θα γίνει με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, σε συνδυασμό με την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος από άποψη μείωσης καταβαλλομένων μισθωμάτων».
TAGS