Με εφαρμοστική εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος ενημερώνει τους περιφερειάρχες της χώρας για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών από τις περιφέρειες μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, βάσει της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τους καλεί να συνεργαστούν με τους δήμους. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται: «Δεδομένου ότι η παράταση των συμβάσεων προκύπτει αυτοδίκαια από την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τις περιφέρειες όπως, για παράδειγμα, απόφαση περιφερειακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη».

Καλεί, δε, τις περιφέρειες να συνεργαστούν με τους δήμους «όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου οι παρατάσεις των συμβάσεων να αφορούν τα αναγκαία δρομολόγια και να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλών δρομολογίων, έχοντας υπόψη ότι ισχύουν κατά τα λοιπά όσες διευκρινίσεις και οδηγίες σας έχουν δοθεί έως σήμερα από το υπουργείο».