Επιστολή στους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων έστειλε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου (η οποία βρίσκεται στο Ισραήλ) ζητώντας τους επιστημονική υποστήριξη στη σύναψη μεγάλου εύρους μορφωτικών συμφωνιών με την Κίνα, το Ισραήλ, τη Γερμανία και άλλες χώρες.
Η υπουργός επισημαίνει στην επιστολή της: «Λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες δυνατότητες που παρέχει ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε θέματα διεθνοποίησης των ΑΕΙ, αλλά και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, θα ήθελα να συνεισφέρετε με σκέψεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις συμφωνίες αυτές».

Προσθέτει δε ότι ενδεικτικά, οι μορφωτικές συμφωνίες της Ελλάδας με άλλες χώρες, θα μπορούσαν να περιέχουν:

Προσέλκυση φοιτητών απο το εξωτερικό, που, μέσω διδάκτρων, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στα οικονομικά των ελληνικών ΑΕΙ.

Δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε γλώσσες εκτός της ελληνικής, σε συνεργασία με ΑΕΙ του εξωτερικού και σε γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι Έλληνες πανεπιστημιακοί έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με ξένους συναδέλφους τους, ενώ τα πανεπιστήμια μας διαθέτουν και το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό. 


Προσέλκυση υποψηφίων διδακτόρων απο άλλες χώρες. 
Ίδρυση παραρτημάτων των ελληνικών ΑΕΙ σε άλλες χώρες. Συνεργασία των Ιδρυμάτων μας με ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικά clusters («συστάδες» επιχειρήσεων) άλλων χωρών. Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω διπλωματικής ευρεσιτεχνίας και δημιουργίας τεχνοβλαστών σε συνεργασία και με άλλες χώρες και ίδρυση και λειτουργία στα ελληνικά ΑΕΙ, επώνυμων εδρών διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.
TAGS