"Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι το κυριότερο εργαλείο που διαθέτει η χώρα μας προκειμένου να στηρίξει την απασχόληση και να δημιουργήσει ευκαιρίες για χιλιάδες ανθρώπους, που βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, αυτό το πολύτιμο όπλο παραμένει αναξιοποίητο, στο πλαίσιο μιας αδιέξοδης οικονομικής πολιτικής, που λειτουργεί στη λογική των εύκολων λύσεων. Εδώ και δύο χρόνια, αντί να μπαίνει το μαχαίρι στις σπατάλες του κράτους, μπαίνει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αντί να αξιοποιούνται πόροι για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά, το κράτος κηρύσσει ουσιαστικά στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα''. Αυτά σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κ. Μίχαλος σε σημερινή απογευματινή εκδήλωση του επιμελητηρίου σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".

Ο κ. Μίχαλος ανέφερε την εκτίμησή του ότι είναι καιρός, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εταίροι μας, να αντιληφθούν ότι χωρίς ανάπτυξη, η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να αποτρέψει τη χρεοκοπία. ''Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα, ειδικά μετά και την απόφαση για αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής χρηματοδότησης στο 95%. Η κυβέρνηση οφείλει να θέσει σε προτεραιότητα την εμπροσθοβαρή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, ώστε να κινητοποιηθούν έργα και επενδύσεις. Πλέον, δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες ούτε περιθώρια καθυστέρησης''.

Όπως συμπλήρωσε, για την έξοδο από την κρίση, ο δρόμος περνάει από τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα. Μέσα από νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, θα προσφέρουν θέσεις εργασίας, θα παράγουν έσοδα.

Κατέληξε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία καλή προσπάθεια, μέσα από την ενθάρρυνση και την παροχή βοήθειας σε ανέργους, οι οποίοι επιλέγουν την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, ως δημιουργική διέξοδο απέναντι στην κρίση και την έλλειψη απασχόλησης και μέσα από τη στήριξη υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων ''αλλά δεν αρκεί, χρειάζονται περισσότερες'' συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.
TAGS