Την έγκριση 1.132 θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα για τον δήμο Πατρέων, οι οποίες θα έχουν χρονική διάρκεια πέντε μήνες, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιάννης Δημαράς. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν μέσω των προγραμμάτων που είχαν ανακοινωθεί για την κάλυψη θέσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Όπως προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι άνεργοι θα αμείβονται με 25 ευρώ την ημέρα για πέντε μήνες, ενώ το συνολικό ποσό που διατίθεται στο δήμο Πατρέων, φθάνει τα 4.316.046 ευρώ.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο Γιάννης Δημαράς τόνισε ότι ''δεν μπορούμε να μιλάμε για λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτές οι θέσεις είναι μια μικρή ανακούφιση για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, που δοκιμάζονται από τα σκληρά μέτρα''.

Επίσης, πρόσθεσε ότι ''είναι μια ανακούφιση και για τον δήμο Πατρέων στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα μέσω αυτών των θέσεων να ενισχύσει το έργο της αυτεπιστασίας και της καθαριότητας, αλλά και το κοινωνικό του έργο που είναι τόσο σημαντικό στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία''.

Στα πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ο δήμος Πατρέων συνεργάστηκε με τρεις ΜΚΟ και συγκεκριμένα:

Με τον σύλλογο για την ψυχική υγεία (ΣΟΨΥ Πάτρας) για θέματα που αφορούν κοινωφελείς υπηρεσίες, τη δημιουργία στοχευμένων δράσεων, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων με αναπηρία, υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας σε χρόνιους πάσχοντες, εφαρμογή έρευνας για την προαγωγή της υγείας στη Κοινότητα κ.α.

Με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον δήμο, για δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας.

Με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον δήμο και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν κυρίαρχα το φυσικό και αστικό περιβάλλον.
TAGS